TRENAŽNA TEHNOLOGIJA PROF. DR VESKO DRAŠKOVIĆ

TRENAŽNA TEHNOLOGIJA PROF. DR VESKO DRAŠKOVIĆ

Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković Fizičku aktivnost trebalo bi smatrati za osnovni faktor koji doprinosi zdravlju ljudi. Maneley (1996) navodi da, iako je nauka o fizičkoj aktivnosti kompleksna oblast još uvek u razvoju, danas postoje brojni jaki dokazi da redovna fizička aktivnost veoma povoljno utiče na zdravlje. Stoga se mora ozbiljno prionuti na poboljšanje […]

PREVENCIJA

PREVENCIJA

Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković Prevencija i obrazovanje Savremene potrebe nisu moderne već su na nivou terapije. Svet ulaže u prevenciju, jer je lečenje postalo skupo. Značaj prevencije je složen, kreativan i slojevit. Uvek je pametnije sprečiti nego lečiti. Kada je lečenje postalo oblik društvenog ponašanja, zaboravilo se na prevenciju. Prevencija pre svega znači […]

POKRET KAO MERA ZA ORGANIZAM

POKRET KAO MERA ZA ORGANIZAM

Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković 1. Vežbanjem do zdravlja stižemo razumevanjem značaja kretanja u lečenju bolesti kičme, bolesti kolena odnosno većine zdravstvenih problema čoveka danas. Vežbanjeizdravlje.rs uz program vežbi daje odgovore na pitanje kako se organizam leči pokretom. Kreativnost lenjosti kroz komfor savremenog načina  života uz otuđenje čoveka od prirodnih vrednosti jeste predmet mnogih […]

POJMOVNIK – definicije stručnih pojmova po autoru prof. dr Vesku Draškoviću

Pojmovnik

Aerobik – aerobno vežbanje, vežbanje u kojem je u potpunosti potrošnja kiseonika u skladu sa naporom koji se vrši, aerobik je stanje u naporu; Dijagnostika – precizno merenje početnih vrednosti i uočavanje deficita; Hipokinezija – nedovoljno kretanje, kao neophodni stimulans funkcionalnih vrednosti u organizmu; Hipokinetički sindrom – skup posledica izazvanih hipokinezijom; Fizički status – realna […]

INSPIRISANI ŽIVOTOM

Inspirisani zivotom

INSPIRISANI ŽIVOTOM Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković 1. Postavlja se pitanje da li se nevežbanjem može postići fizički status: može! Ovde se pre svega misli na one ljude koji su postigli velike i naučne rezultate, a da pri tom nisu primenjivali klasične oblike sporta i rekreacije.Često se susrećemo s tim da je formirano biološko […]

HIPOKINEZIJA

hipokinezija

HIPOKINEZIJA Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković Hipokinezija – nekretanje – jeste bolest savremenog čoveka i riziko faktor broj jedan. Nekretanje je izmereno u posledičnoj, pa onda i u uzročnoj formi. Čovek je dovoljno glup da meri posledice i nedovoljno pametan da predvidi i planira budućnost. Nauka i znači saznanje o dobru za dobro čoveka. […]

Harmonija i disharmonija u organizmu

Harmonija-i-disharmonija-u-organizmu

HARMONIJA I DISHARMONIJA U ORGANIZMU Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković Biološki gledano ćelija je krug. Kružni su svi sistemi u organizmu i priroda kruži. Nedostatkom vitalnosti čovek je prešao u disharmoniju ka pukotinama kruga i gde god se pojavi praktično postoji potreba i glad za toksinom (alkohol, duvan, hrana). To je znak da čovek […]