Aerobik – aerobno vežbanje, vežbanje u kojem je u potpunosti potrošnja kiseonika u skladu sa naporom koji se vrši, aerobik je stanje u naporu;

Dijagnostika – precizno merenje početnih vrednosti i uočavanje deficita;

Hipokinezija – nedovoljno kretanje, kao neophodni stimulans funkcionalnih vrednosti u organizmu;

Hipokinetički sindrom – skup posledica izazvanih hipokinezijom;

Fizički status – realna vrednost funkcionalnog stanja u organizmu; dobar fizički status – podrazumeva dovoljno funkcionalne i biološke „snage“ za ciklus od 24 sata;

Organizam – organizovani sistem bioloških sistema koji deluje po prirodnim zakonima koga pokret stimuliše i razvija;

Rekreacija – re-creare što predstavlja obnovu energije, na bazi realnih fizioloških pokazatelja putem pokreta;

Riziko faktor – štetan uticaj na vitalnost organizma; Trenažna tehnologija – sistem vežbanja ko