Autorski tekstovi prof. dr Vesko Drašković

1.

Vežbanjem do zdravlja stižemo razumevanjem značaja kretanja u lečenju bolesti kičme, bolesti kolena odnosno većine zdravstvenih problema čoveka danas. Vežbanjeizdravlje.rs uz program vežbi daje odgovore na pitanje kako se organizam leči pokretom.

Kreativnost lenjosti kroz komfor savremenog načina  života uz otuđenje čoveka od prirodnih vrednosti jeste predmet mnogih izučavanja i istraživanja. Komfor, stil i unapređenje zdravlja ozbiljno su ugroženi.

Čovek se kreće kroz prostor i vreme. Pokret je sredstvo kojim uspostavlja komunikaciju i podstiče sistem funkcionisanja. Da bismo lakše shvatili moć i potrebu kretanja, moramo shvatiti u osnovi šta je organizam.

Organizam je vidljivo, originalno i izmereno svojstvo svih živih bića. Osnov organizma čini ćelija. Više ćelija obrazuju organe, tkiva, sisteme i sve se to dešava u organizmu. Mogli bismo reći da je organizam organizovani sistem bioloških sistema koji deluje po prirodnim zakonima i pokret ih razvija.

Bez obzira na istraživanje, nauku, merenja, organizam je ostao velika tajna i kao takav čini moć i snagu čoveka, i podstiče ljudsku ambiciju da ga upozna. Samim tim organizam je ujedno i lek. Prirodne vrednosti organizma ogledaju se u tome što je čovek stalni izvor mogućnosti. Čoveku zbog malog znanja nije dozvoljeno da shvati neke osobine organizma na određenom stepenu razvoja. Organizam traži posvećenost i vrednost koju čovek treba da mu pruži.

Bolesno koleno, kriva kičma, ravno stopalo (deformiteti u razvoju), ali I dijabetes, kardiovaslukarna oboljenja i bolseti organa za varenje – sve su to pokazatelji da oranizam čovek ne funkcioniše na zdrav način. Trenažna tehnologija koju je osmislio prof. dr Vesko Drašković vezbanjeizdravlje.rs pomaže u očuvanju i postizanju zdravlja čoveka.

2.

Izučavanje pokreta je suština vežbanja u programu vezbanjeizdravlje.rs . Ljudi koji su se žalili na bol u kolenu, na probleme sa bolestima kičme ili bolovima u kuku, pomoću odgovarajućeg vežbanja našli bi olakšanje i osetili bi lekovito dejstvo treninga. Pokret je bitan i neophodan za razvoj svih funkcija u organizmu. Zašto je pokret bitan za zdravlje čoveka? U tom moćnom svetu biohemijskih procesa, fizioloških potreba i elementarne nadgradnje pokret je nezamenljiv. Pokret (vezbanjeizdravlje.rs) je mera za organizam po sebi, za sebe i neponovljiv u razvoju sa nedokučivim vrednostima organizma. Nepohodan je za zdravlje čoveka.

 Sve češći oblik kretanja savremenog čoveka jeste po principu klatna i sile zemljine teže. Prirodno za telo jeste kretanje kontrakcijom mišićnih grupa. Razliku u kretanju ovakva dva tipa kretanja svodimo pod estetski nivo. Pravilno držanje i kretanje skreće pažnju i pokazuje zdravlje organizma. Zato je ispravan pokret definisan kontrakcijom mišićnog vlakna, a ne klatnom i silom zemljine teže.

Organizam po genotipu ima ogroman broj mogućnosti. Lekovitiji je nego što mislimo.

Ono što koristi određeno je načinom i kvalitetom života. Čovek je uslovljen da živi u formiranim društevenim odnosima na koje ne može da utiče ili vrlo malo ima uticaja na kvalitet. Život je uslovljen okruženjem i standardom društvenog razvoja. Suštinski kvalitet je zaboravljen, jer je dominantna borba za egzistenciju.

Organizam je zapostavljen uglavnom iz razloga neznanja. Boli me ledja, ramena, boli me koleno, boli me glava – samo su pokzatelji da smo zapustili svoj organizam. Čovek nije stvoren da ga nešto boli nego da bude zdrav, funkcionalan i radostan.

Znanje koje čovek usvaja uglavnom je vezano za neposredni životni prakticizam i često površnu razonodu. Od svih vrednosti koje može da postigne, čovek je izabrao vrednosti koje

neposredno mogu da služe i koriste. Fiziološka lenjost uslovljava da čovek bira goru genetsku strukturu jer je praktična i opravdana. Do kvalitetnijeg genetskog potencijala moguće je doći sa povećanim senzibilitetom na koji utiče transfer kiseonika i ka tom skladu jedini je stimulans pokret realizovan kroz vežbu. Po tom principu je osmisljeno treniranje kroz program vezbanjeizdravlje.rs . Redovnim vežbanjem stvaraju se uslovi da genotip bude u realnijem odnosu sa fenotipom, što potvrđuje kvalitet života kroz vitalnost. Kroz zrdavlje. Mnoge tegobe današnjeg čoveka, bolesti koje imamo, nastaju upravo iz zapuštenosti kroz stereotipan način života uz konzumiranje toksičnih namirnica iz dosade, navike ili potrebe. Odgovor je u organizmu i do njega treba doći i pokretom jer kao što je problem realan, tako je i odgovor realan ali

i zahtevan. Treniranje na platformi vezbanjeizdravlje.rs je način da se odgonetne tegoba i popravi

kvalitet života pomoću pokreta, fizičke aktivnosti. Vežbe u vezbanjeizdravlje.rs primenjuju se doziranim opterećenjem, a kontrolišu i usavršavju trenažnom tehnologijom koju je naučno definisao prof. dr Vesko Drašković. Nauka i praksa moraju da imaju rezultat. Svaka analiza i objašnjenje bez rezultata neće rešiti problem. Neće pomoći da se smanji bol u kolenu ili bolovi u leđima. Fenotip čoveka ukazuje dokle je došao svojim načinom života. Rezultat treba da bude dostignuće, a ne posledica. Analizirajući posledice, a to su kardiovaskularne bolstei, bolesti endoktinog I lokomotornog Sistema, osteoporoza, osteopenija, mi jasno uočavamo formirane riziko faktore i pokušavamo da ih otkrijemo i otklonimo. Nije jednostavno, jer se čovek teško odriče loših navika i ne prihvata nove bez obzira na to kojim kvalitetom rezultiraju. Bolestan čovek želi zdravlje ali teško ga prihvata jer treba da se promeni – da se pokrene ka zdravlju. Čak i bolest, patnja i povrede teško čoveka menjaju. Koliko se bolestan čovek leči, toliko se i navikava na deficite koji mu vremenom postaju sastavni deo života. Posledice lošeg života su psihosomatske i često izneguju depresivno, bezvoljno stanje. Tajne organizma su velike i moćne. Tu se krije mehanizam zaštite, oporavka i revitalizacije. Naše zdravlje postoji u nama. Ako je trajno narušeno, a ako budemo koristili i pokret kao lek produžićemo svoj životni vek. Takav način doziranog vežbanja i opterećenja suština je treninga na platformi vezbanjeizdravlje.rs

3.

Koliko dugo živimo?

Zdrav organizam čoveka po svom sastavu,  po biološkim i fiziološkim vrednostima, mogao bi da živi mnogo duže nego što je danas prosečan životni vek čoveka. Smatra se da je biološka vrednost organizma dvesta godina. Po vrednostima dobijenim iz isečka aorte (najopterećeniji krvni sud

i krvni sud koji je pod najvećom amortizacijom) čovek bi mogao da živi 150 godina. Biloška vrednost ćelije, „njen život“, trajanje i zamena, merljiva je vrednost koju je čovek napustio, zapustio i ne može da je revitalizuje. Zato postoje tajne u organizmu koje čoveka čuvaju od svakodnevnog iscrpljivanja. Pojmovi o vrednostima su poremećeni. Kad pogledate ćeliju vidite jasno opnu i unutar tečni sadržaj. Kad provirite u taj svet, kao da vidite univerzum i nesagledivost moći života. Čovek je veći univerzum od onoga što može da vidi. Jer kad vidi ono što želi, kao da ne vidi u suštini ništa i onda je zbunjen. Snaga leži u tome što je formirani sistem ćelija obrazovao

organizam kao telo, gde je smešten čovek sa svim svojim potrebama, vrlinama i manama. Mane su najkreativnije, najatraktivnije i najbrže se umnožavaju sve dok ne postignu vrednost da formiraju svoja pravila, zakonitosti i neophodnosti. Kada se čovek seti da je ulagao u glupost i besmisao, obično je kasno i pitanje je zašto se toga uopšte setio. Da li ga nešto boli, napušta ga snaga ili se pojavio strah zbog nemoći? Uočena posledica može da bude početak borbe za zdrav život, ali to nije jednostavno. Trening po program vezbanjeizdravlje.rs nudi jedan način postizanja i očuvanja zdravlja čoveka.

4.

Imam bol u kolenu. Bole me ledja. Dijabetičar sam. Imam probleme sa hormonima. Moje dete ima skoliozu. Osteoporoza. Osteopatija. Povišen krvin pritisak. Arteroskleroza. Nažalost, to je naša svakodnevnica.

Čovek se leči dok se ne zaleči pa se opet, iz razloga nestrpljenja i besmisla lečenja, vraća starim navikama. Trening na paltformi vezbanjeizdravlje.rs omogućava da organizam stekne zdrave navike kretanja. A to je neophodnost jer danas gotovo da je samouništavanje i iživljavanje postao manir „savremenog“ i „popularnog“ čoveka. Ako je toksičnost života toliko jako formirana, onda je ozbiljno pitanje kako pomoći i zašto pomoći. Samo prava pomoć, dosledna i kvalitetna, ima smisla. To je cilj treninta na platformi vezbanjeizdravlje.rs koju je osmislio prof. dr Vesko Drašković. Važno je da u osnovi praktičnog treninga postoji naučna osnova jer koliko pomoć nije

kvalitetna, onda možemo slobodno reći da je takva pomoć saučesništvo u rušenju osnovnih vrednosti života. Pomoć ima smisao ukoliko ne ruši sitem onog kome pomaže. Vremenom i lekar postaje pacijent i liči na svoje poluizlečene ili neizlečene pacijente.

Pokret se nameće kao realno i neophodno sredstvo za organizam jer je organizam i zdravlje nemoguće pokrenuti, tretirati, unaprediti bez pokreta. Iz tog razloga osmišljeni su treninzi na olatformi vezbanjeizdravlje.rs jer funkcija sistema određuje njegovu vrednost. Vrednost organizma je direktno određena njegovim sastavom, odnosno genom, a pokret je jedini stimulans koji po genetskoj vrednosti stimuliše, razvija i usavršava organizam. Pokret je mera za organizam po sebi, za sebe i za ceo organizam. Zato je odgovarajući pokret vrlo lekovit. Kao što je nemoguće zaustaviti proces prirodnog funkcionisanja, tako ga je moguće jedino u kretanju usavršavati. Smisao kretanja je funkcionisanje i usavršavanje sistema koji stvaraju ambijent u organizmu čoveka komfornim, zdravim i kreativnim. U takvom ambijentu ličnost dobija prostor za usavršavanjem i punoćom jedinstva duha i tela. To je osnov najboljeg lečenja. Prevencije pre svega. Na taj način smatramo da je čovek obrazovan. Obrazovan čovek znači formiran. Obrazovan znači celokupan, sav i raskošan u podsticaju svojih osnovnih i realnih vrednosti kojim svaki čovek stremi. Čovek, ako se ne kreće ka cilju kreće se ka porazu. Kretanjem ka zdravlju idemo I pomoću treninga na platformi vezbanjeizdravlje.rs

5.

Zašto je stručno vođeno vežbanje dobro za zdravlje? Kako je to moguće da odgovarajućim doziranim opterećenjem možemo pobediti bol u kolenu ili bolove u leđima, kao doprineti lečenju dijabetesa, osteoporoze, osteopatije ili povišenog pritiska? Osim što pokret stimuliše rast i razvoj ćelije, važno je što se time stvara ambijent gde je moguće i voljni faktor meriti fiziologijom. Većini ljudi organizam je odredio način života, često veoma nezdrav i zavisan od toksina. Uzrok je način života. KOristeći treninge vezbanjeizdravlje.rs mi usvajamo zdrave navike kretanja I menjamo svoj način života na prirodan način. Retki su oni ljudi koji su telo podredili umu, koji jedu ono što je zdravo, a ne što je ukusno, koji se druže i duhovno usavršavaju, a ne iživljavaju. Retki su ljudi koji žive. Velika većina se iživljava, izlazi iz života, potcenjuje, odbacuje i negira prave vrednosti.

Tu je otrov saveznik sve dok se ne pretvori u ubicu, a tad je maltene kasno. Zato se kaže da se pokretom i vežbanjem vezbanjeizdravlje.rs stvara ambijent kojim je telo usmereno ka realnoj sreći i zadovoljstvu. To se ne postiže lako, jer mnoštvo razloga po inerciji idu u prilog činjenici da je zdrav život dosadan, a zdrava hrana bljutava. Treba upamtiti da je put do saznanja i obrazovanja dug, težak, realan ali i jedini ispravan. Kada se podignete na nivo dostojan čoveka, sve će se menjati na bolje. Povećana senzibilnost i formirani kriterijumi stvaraju realne vrednosti sreće i zadovoljstva.

6.

Kao što se brzo ne nauči hodati tako se i ne može brzo zdravo živeti. Kada zdrave navike budu saveznici, onda će vam misli biti normalne i pune radosti. Jedna od zdravih navika je i redovno vežbanje. Na platformi vezbanjeizdravlje.rs postoji program koji može da zadovolji prirodnu potrebu čoveka za zdravim kretanjem. Čovek se često muči i to je u suštini potreba čoveka da stvara, ali je izbor i način u tom slučaju pogrešan – jer je izabrano mučenje umesto stvaranja. Otrov umesto zdravlja. Merenjem kvaliteta života i iznegovanih potreba jasno je uočljivo da je otrov ozbiljan negativan pratilac u životu ljudi. U ovom kontekstu pojam otrova definiše se od pomisli, mišljenja, hrane, pića, duvana pa do lakših i težih oblika narkomanije. Otrov nije naivan, lako je prepoznatljiv. Dug je put, ali istovremeno i relativno kratak, da čovek prihvati zdrav život kao potrebu, a ne kao obavezu. Potrebno je od tri do pet godina laganog rada i primene osnovnih pravila zdravog života da bi se postigao rezultat. Redovno vezbanje i treniranje pomoću platforme vezbanjeizdravlje.rs vode ka tom cilju.

Hiljadu razloga ima da živite pogrešno, a samo jedan razlog da živite zdravo. Hiljadu razloga ima da ne vežbate, a samo jedan razlog da vežbate – pokret je nezamenjiv. U trenažnim tehnologijama potrebno je pratiti i korigovati programe jer nemoć čoveka rapidno raste. Programi zastarevaju u intervalu od tri godine. Nemoć čoveka je jasno upozorenje i mera za početak. Iznegovana nemoć je mera za ozbiljan početak oporavka.

Otuđenje čoveka od suštine prirode najmerljivije je kroz pokret. Kretanjem čovek uspostavlja komunikacije, radi određene poslove, a najvažnija funkcija kretanja je prirodni stimulans za razvoj organizma. Savršenstvo organizma ogleda se u njegovom funkcionisanju. Funkcionisanje zavisi od kretanja. Pokret je nezamenljiv, jer je mera za čoveka. Stav Svetske zdravstvene organizacije jeste da je nedovoljno kretanje bolest savremenog čoveka. Pokret kao lek suština je treninga na platformi vezbanjeizdravlje.rs

7.

Težnja nauke i prakse jeste da pruži razumevanje ove problematike kako bi se pomoglo savremenom čoveku. čoveku koga bole leđa, koga boli koleno, ko ima dijabetes ili arterosklerozu. Savremen čovek je napravio niz pogrešnih sistema funkcionisanja koji su usled doslednog praktikovanja postali zakonitost i pravila. Na žalost, taj proces posvećen je otuđenju čoveka od prirode. Ozbiljnost rešavanja problema jeste demistifikacija svih činjenica, procesa i pravila koji su postavljeni kao zakonitost savremenog načina života. Smisao trenažnih tehnologija vezbanjeizdravlje.rs jeste u teorijskom i praktičnom radu. Cilj u praktičnoj primeni jeste postići fizičku radnu sposobnost ili fizički status. Fizički status znači i podrazumeva da čovek ima dovoljno snage (u širem smislu reči) za ciklus od 24 sata (rad, odmor, san). Vrlo često čovek nema snage ni za san. Tako se pojavljuje zamor koji prelazi u hroničan umor. Hroničan umor se kompenzuje toksinima, alkoholom, duvanom, hranom i tako se ulazi u začaran krug gde je otrov stimulans, a zdrav način života neprirodan.

U teorijskom radu trenažna tehnologija vezbanjeizdravlje.rs ima za cilj da skupi empirijsku građu, razvija naučnu doktrinu i podiže nivo svesti kroz obrazovni sistem. Usled sumiranih posledica načina života i zapuštenosti, normalno je, i za očekivanje je, da je sve češće prisutan status izmučenog organizma. Ovako izmučen organizam trpi i s vremena na vreme kroz bol i patnju prikazuje svoje stanje. Otud bol u kolenu, bol u ldđima, deformiteti kičme, dijabetes I bolesti metabolizma. Čovek je uporan i dosledan ovakvom načinu života, pa i kad naruši zdravlje, posle lečenja vraća se starim navikama. Najugroženiji sistemi u organizmu jesu kardiovaskularni i endokrini. Upravo se ovi sistemi brzo prilagođavaju ovim nezdravim navikama i ta adaptacija prođe neopaženo od strane čoveka. Ubica broj jedan jesu kardiovaskularni problemi (problem srca i krvnih sudova). Osetljivost ovog sistema odnosi se na loš fizički status koji jedino može da se menja pokretom. Odnosno, fizički status se može formirati kretanjem, a kretanje se jedino može organizovati i sprovoditi pokretom planiranim, doziranim i stručno vođenim, kaon a platformi vezbanjeizdravje.rs

Kompenzacija nedostataka je hronična osobina čoveka i tako vešto maskira uzrok za narušavanje zdravlja.

8.

Umoran organizam ima više potrebe za unošenjem hrane nego što mu je potrebno i što može realno da potroši. Jedan deo troši, a drugi skladišti prema količini stresa, zamora i hroničnog umora. Kao što organizam signalizira potrebu za hranom, sličnu ima potrebu za deponovanjem hrane. Čovek gomila masno tkivo oko velikih mišićnih grupa i oko vitalnih organa kao zaštitu i rezervu. Količina depoa je srazmerna količini stresa, hroničnom umoru i nemoći. Osnov funkcionalnog sistema su srce i krvni sudovi, a osnov za funkciju svih sistema je pokret. Pokret je nezamenjiv. Nema leka ni preparata koji ga može zameniti. Čovek i pokret su neraskidiva veza i suštinska potreba. To je koncpet treninga na platformi za vežbanje vezbanjeizdravlje.rs

Složenost formiranja posledica i način otklanjanja usko su vezani za naviku i praksu. Nemoguće je rešavati manifestovane probleme bez nauke i merljivih rezultata. Incidenti u naporu upravo su vezani za improvizovani rad bez kontrole i mere sa subjetivnom procenom. Pokret ne ukazuje samo o lokomotornom deficitu, već pokazuje i poremećeni odnos složenih funkcionalnih sistema u organizmu.Vremenom u nedostatku oligo strukture (vitamina,

minerala, hormona, enzima), toksin biva stimulans za organizam i formira se zavisnost od alkohola, duvana i hrane. Čovek je posvećen obavezama, obaveze nemaju emocije, a posledica je gubitak zdravlja. Hiljadu razloga ima da odbacite ili odložite zdrav način čivota. Svi razlozi su opravdani, ali neće rešiti problem. Jedini način da rešite problem jeste pokret, vežbanje vezbanjeizdravlje.rs. Nijedan lek ne može zameniti pokret, a pokazali smo da pokret može smanjiti dozu leka ili ga zameniti. Takođe, psihosomatska veza je neraskidiva i toliko jaka da slobodno možemo reći da je volja fiziološki proces, a ne samo psihološko stanje. Pokret je sredstvo, a ne cilj.  To je vezbanjeizdravlje.rs