Start  – 01.08.2024

Return – 15.08.2024

Big discount  !!

Price only 58 eur per person

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
КОЛАШИН – ЛИПОВО

 

 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ «КОЛАШИН-ЛИПОВО»

дает возможность участникам начать здоровый образ жизни посредством обучения, профессионально управляемой программы физических упражнений и консультирования. Наша программа совмещает все три аспекта через разные виды деятельности и таким образом обеспечивает участников знаниями и навыками для качественной и здоровой жизни.

 

ЛЕКЦИИ

Команда профессионалов проведет программу лекций о здоровье и физической активности, о профилактике диабета, гипертензии, деформаций позвоночника и проблем с суставами и костной системой. Профессор др Веско Драшкович регулярно проводит консультации с командой экспертов по здоровью, экологии и культуре.

 

 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСОЯНИЯ 

 

Каждый участник программы по личному выбору сможет пройти измерения и тестирования физической подготовки, включая контроль сердечного ритма, оценку подвижности и функциональной прочности костной системы и суставов. На основе оценки состояния сердечно-сосудистой системы и двигательных способностей определяются интесивнось и длительность физических нагрузок для каждого участника.

  

СТАЗА ЗДРАВЉА

Стручно организован и вођена  физичка активност (вежбе) у природи,
уз примену ТРЕНАЖНИХ ТЕХНОЛОГИЈА проф. др Веска Драшковића.

Физичка активност (вежбе) ће бити прилагођене свим старосним и професионалним групама, уз препоруке за правилно извођење вежби и примени кретања  у превенцији и лечењу.

ЗДРАВ ОБРОК

Учесници ће имати обезбеђен природан напитак (сок, чај, мед) 
пре предавања и изласка на СТАЗУ ЗДРАВЉА.

Здрав оброк са сезонским здравим намирницама
по рецептури ендокринолога за правилну исхрану.
Наш циљ је да едукујемо све учеснике о здравом начину исхране.

 

ГДЕ СЕ ОДРЖАВА?

Просторије еко-турса, породично имање Драшковић- Липово.

 

Боравак у природи на Бјеласици и Сињајевини, кањон реке Таре, Биоградско језеро, приобаље реке Плашнице, притоке Таре.

О Здравом Дану

Здрав дан пружа могућност за успостављање здравог стила живота, кроз едукацију, стручно вођену рекреацију и саветовање. Наш програм спаја сва три, кроз серију активности у којима ћете имати прилику да сазнате шта је потребно да бисте заиста живели квалитетно и здраво.

Шта добијате?

Предавања

Тим стручних сарадника водиће програм предавања на тему превенције дијабетеса, хипертензије, деформитета кифменог стуба и проблема у коштано зглобном систему. Имаћете прилику да се консултујете са водећим специјалистима из области медицине и сазнате како да унапредите свој здравстевни статус.

Процена физичког статуса

Сваки учесник по личном избору може проћи кроз мерење и одређивање параметара физичког статуса, праћењем рада срца, покретљивости и функционалне снаге коштано-зглобног система. На основу слике кардио-васкуларних могућности и моторичких способности, одређује се интензитет и трајање програма вежби оптималних за сваку особу.

Стаза здравља

Стручно организован и вођен тренинг у природи, уз примену тренажних технологија проф. др Веска Драшковића. Тренинг ће бити прилагођен свим старосним и професионалним групама, уз препоруке за правилно извођење вежби и примени кретања у превенцији и лечењу. Уколико због временских прилика не буде могуће да се физичка активност изводи дуж стазе здравља у природи, цео програм ће бити премештен у одговарајућу салу у одмаралишту.

Здрав оброк

Сви учесници ће имати обезбеђен оброк са сезонским здравим намирницама по рецептури ендокринолога за правилну исхрану. Наш циљ је да едукујемо све учеснике о здравом начину исхране. Свесни смо да здрав начин живота није маратон, али крај пута наше стазе здравља представља почетак једног маратона, који ће дугорочно омогућити здрав и правилан начин живота.