Start  – 01.08.2024

Return – 15.08.2024

Big discount  !!

Price only 58 eur per person

 

PROGRAM CONCEPT OF THE KOLAŠIN-LIPOVO SCHOOL OF HEALTH

 

 

THE KOLAŠIN-LIPOVO SCHOOL OF HEALTH offers an
opportunity to establish a healthy lifestyle through education, expert-led
physical activity, and counselling. We combine all those three through a series
of activities where the participants have a chance to learn what it takes to
truly live a high-quality and healthy lives.

 

LECTURES

A team of experts will lead the program
with lectures on health, physical activity, and prevention of diabetes,
hypertension, spinal deformities, and issues in the bone and joint system.
Professor Vesko Drašković, PhD, provides ongoing consultations with the team of
experts on health, ecology, and culture.

 

PHYSICAL STATUS ASSESSMENT

Each participant can undergo
measurements and tests of physical status, monitoring heart activity, mobility,
and functional strength of the bone and joint system at personal choice. Based
on the image of cardiovascular capabilities and motor abilities, we will
establish the intensity and duration of exercise programs tailor-made for each
individual

  

HEALTH TRAIL

Physical activity (exercises) in nature,
organized and led by experts, utilizing the TRAINING TECHNOLOGIES developed by
Prof. Veska Drašković, PhD. Physical activities (exercises) will be tailored to
all age and professional groups, with recommendations for proper exercising and
the use of movements in prevention and treatment.

HEALTHY MEALS

Participants will be provided with
natural refreshments (juice, tea, honey) before lectures and embarking on the
HEALTH TRAIL.

We will be preparing healthy meals with
seasonal nutritious foods according to the endocrinologist’s recipe for proper
nutrition will be provided. Our goal is to educate all participants about
healthy eating habits.

 

WHERE DOES IT TAKE PLACE?

Premisses of Eco-Tours: the Drašković
family estate – Lipovo.

Nature retreat at the mountains of
Bjelasica and Sinjajevina, Tara River Canyon, Biogradsko Lake, Plašnica River
Basin, tributaries of the Tara River.
 

О Здравом Дану

Здрав дан пружа могућност за успостављање здравог стила живота, кроз едукацију, стручно вођену рекреацију и саветовање. Наш програм спаја сва три, кроз серију активности у којима ћете имати прилику да сазнате шта је потребно да бисте заиста живели квалитетно и здраво.

Шта добијате?

Предавања

Тим стручних сарадника водиће програм предавања на тему превенције дијабетеса, хипертензије, деформитета кифменог стуба и проблема у коштано зглобном систему. Имаћете прилику да се консултујете са водећим специјалистима из области медицине и сазнате како да унапредите свој здравстевни статус.

Процена физичког статуса

Сваки учесник по личном избору може проћи кроз мерење и одређивање параметара физичког статуса, праћењем рада срца, покретљивости и функционалне снаге коштано-зглобног система. На основу слике кардио-васкуларних могућности и моторичких способности, одређује се интензитет и трајање програма вежби оптималних за сваку особу.

Стаза здравља

Стручно организован и вођен тренинг у природи, уз примену тренажних технологија проф. др Веска Драшковића. Тренинг ће бити прилагођен свим старосним и професионалним групама, уз препоруке за правилно извођење вежби и примени кретања у превенцији и лечењу. Уколико због временских прилика не буде могуће да се физичка активност изводи дуж стазе здравља у природи, цео програм ће бити премештен у одговарајућу салу у одмаралишту.

Здрав оброк

Сви учесници ће имати обезбеђен оброк са сезонским здравим намирницама по рецептури ендокринолога за правилну исхрану. Наш циљ је да едукујемо све учеснике о здравом начину исхране. Свесни смо да здрав начин живота није маратон, али крај пута наше стазе здравља представља почетак једног маратона, који ће дугорочно омогућити здрав и правилан начин живота.