Тренинг 43

Време не треба јурити. Потребно је организовати се у времену. Све што је прошло не припада вам. А за оно шта ће доћи имате избор. Трба га заслужити.