Тренинг 145

Заједница сличних чини друштво. У друштву се све дели на добро и зло. Ко ће победити одговор је у култури.