Тренинг 143

Културу треба користити, чувати, уважавати и личним примером предлагати.