Тренинг 100

Бесконачна вредност човека огледа се у његовим космичким вредностима. Немојте се успавати и одмарати од живота. Пропустићете шансу да живите моћно и лепо.