Тренинг 158

Правилно, редовно, дозирано вежбање, отвориће пут ка бољем знању и конзумирања за здрав, јак и потентан живот.