Тренинг 3

Ако знамо где смо кренули, резултат је известан. Здравље није обавеза, већ је неопходно.