Тренинг 80

Само редовна, планирана и стручно вођена визичка активност има смисла и сигуран пут ка успеху. Свака импровизација је пут ка одустајању.