Тренинг 72

Здравље се усваја по следећем редоследу: ментално (шта знаш ), физички ( шта можеш ) и у духовном ( да ли си срећан?). Све се то постиже тренажном технологијом.