Тренинг 64

Вежба може заменити сваки лек, али ни један лек не може заменити вежбу.