Тренинг 42

Редовност, поступност, доследност су добре особине и воде ка планираном и неопходном резултату.