Тренинг 39

Физичка култура, редовно вежбање је основа здравља и база спорта.