Тренинг 37

Да би постигли стање које вам је неопходно морате сваки дан бринути о томе. Неопходно физичко стање је физички статус (ментално ) и директно утиче на квалитет живота.