Тренинг 36

Човек је мера, за себе, по себи и та мера тражи кретање (вежбање). Сваки недостатак се претвара у мане.