Тренинг 27

На почетку смо предлагали да водите дневник редовности вежбања, субјективног задовољства и незадовољства и да увек имате постигнуто стање као мотивацију.