Тренинг 179

Вежбање је здравље. Здравље је највећи капитал који имате. Умножавајте га и чувајте. Без здравља све је ништа, са здрављем све је могуће.