Тренинг 17

“Здравље није све, али без здравља све је ништа.”: A. Shopenhauer