Тренинг 154

Све баријере су провере и стимулативне препреке. Сваки пролаз је пут ка бољем, квалитетнијем и неопходнијем.