Тренинг 152

Најбоља препорука је увек лични пример у понашању, конзумирању здравих навика.