Тренинг 142

Из културе је могућа надградња и у спорту, физичком раду и разоноди. Култура је основ целокупног здравља.