Тренинг 131

Вежба може заменити лек, али ни један лек не може заменити вежбу.