Тренинг 11

Редовност у вежбању довешће Вас до неопходног резултата, субјективног, као и објективног резултата. Резултат се негује, чува и умножава редовним вежбањем.