Тренинг 10

Програм има три препознатљиве целине ( бела, плава и црвена ) и осмишљене су тако да се смењују и допуњују моторичке способности сваког човека.