Проф. др Веско Драшковић

Професор физичке културе

Рођен је у Колашину 1959. године. Још као дечаку отац Драгомир, професор хемије и биологије, пренео му је љубав према науци о кретању, што је утицало на то да 1978. године упише Факултет за физичку културу, Универзитета у Београду, где је 1983. године дипломирао.

Четири године касније као професор физичке културе основао је Студио Но. 1, први студио за спорт, рекреацију, физичку културу, који је 2013. године прерастао у “Вежбање и здравље 3мд д.о.о”.

1991. године на матичном факултету завршава и постдипломске студије, а 2005. такође и на факултету Браћа Карић у Београду.

Жеља за усавршавањем и ширењем знања подстакла га је да 2006. године магистрира на тему “Ефекти кондиционих рекреативних фитнес програма на физичку радну способност код особа средњег доба”, а годину дана касније је докторирао на тему “Ефекти тренажне технологије на физичку и радну способност особа са хипокинетичким синдромом”.

Члан је Удружења стручњака за рекреацију Србије, као и Светског концила за здравље, спорт, физичку културу и рекреацију.

Неке од области његовог интересовања су хипокеинезија, као болест савременог човека, дозирано оптерећење, спорт и медицина, спортски и здравствени туризам.

Комплетну биографију проф. др Веска Драшковића погледајте овде.

Вежбање и здравље - историјат

0
годинe

проф. др Веско Драшковић основао је први приватни студио за спорт, рекреацију и физичку културу, “Студио Но. 1”, који се у почетку бавио програмима из области физичке културе и рекреације. Од тог момента, истраживања, чији су резултат тренажне технологије, почињу и трају до данас. Истраживање физичких могућности и примена тренажних технологија, утицали су на развој пројекта у свим димензијама науке, струке, праксе, као и развоју менталног и физичког, у духовном здрављу као целини.

реализован је и истраживачки пројекат “Примена програма оптерећења за категорију људи у урбаној средини са циљем подизања физичког статуса на степен здравих људи”, што је била основна водиља у креирању и дозирању тренажних технологија, које решавају практичне проблеме савременог човека и унапређују теоријску основу и научну доктрину. Формиран је Бели програм, где раме уз раме иде и појава различитих могућности при увођењу дијагностике.

0
годинe
0
годинe

са групом вежбача који су годину дана радили по Белом програму, формиран је Плави програм.

почела је сарадња са проф. др Милошем Видаковићем, на афирмацији струке, физичке културе и имплементације у сродне струке и научне области.

0
годинe
0
годинe

започета је сарадња са Љубодрагом Минићем, неурохирургом са Војно-медицинске академије. започета је сарадња са проф. др Милком Дрезгић, ендокринологом, а данас је настављена са проф. др Весном Димитријевић – Срећковић, ендокринологом.

1991. године формиран је и последњи и најнапреднији Црвени програм.

0
годинe
0
годинe

године започета је сарадња са еминентним стручњацима са Института за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, међу којима је и проф. др Божина Радовић.

године развија се потреба да Студио Но. 1 прерасте у “Вежбање и здравље 3мд д.о.о”, правни субјекат који представља наше пројекте и стручне сараднике, у транспарентнијој комуникацији са институцијама и појединцима.

0
годинe
0
годинe

године успостављена је сарадња са др Александром Војводићем, ортопедом у Клиничко болничком центру Земун, као и са проф. др Радетом Бабовићем – физијатром у Клиници за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”.

године формиран је “Стратешки центар за виталност нације”, који заокружује и уобличава уобличава целокупни научни рад и резултате истраживања која трају већ 34 године.

0
годинe

Пројекти

Анти-стрес програм - брига о здрављу људи изложених бројним факторима ризика (1989/1990.)

Овај пројекат је био посвећен бризи о здрављу пословних људи, као и чланова њихових колектива, породице и пријатеља. Реализован је као скривена клиника на св. Стефану, на којој се 24 сата активно бринуло о здравим навикама, потребама, превенцији и третирању последица изазваних стресом.

 

Радионица и излагање програма за развој спортско-рекреативног здравственог туризма (1996.)

Пројекат је реализован на Златару, као Клиника за психо-физичку рехабилитацију људи изложених разним ризико-факторима, са циљем да служи као локација за анти-стрес програм. Утврђено је да је сложене последице стреса могуће третирати тренажним технологијама у природним условима и са природним ресурсима, где се постижу и најбољи резултати.

 

Оснивање тениског кампа у Југославији (1997.)

Пројекат је реализован са циљем подизања стручне и научне основе у практичној примени, у сарадњи са краљевским тениским клубом из Барселоне.

“Процена физичког статуса и перманентна едукација запослених” (1998.)

У питању је истраживачки рад/пројекат за запосленима у ПТТ и Телекому и члановима њихових породица.

Формирање тенис клуба на Кошутњаку (1999.)

Тенис клуб на Кошутњаку формиран је са имплементацијом науке и струке у тренажним процесима. Рад кроз тренажне технологије објединио је категорије тенисера, од аматерског до професионалног нивоа.

 

Покретање дијагностичког центрa (1999-2000.)

Дијагностички центар за процену физичког статуса и дозираног оптерећења тј. методолошко-истраживачка лабораторија са мерењем, проценама и праћењем параметара који одређују физички статус, основан је у Београду.

Оснивање Стратешког центра за виталност нације (2017.)

Стратешки центар за виталност нације основан је у Београду са креираним програмом за ментално и физичко у духовном здрављу. Овим програмом врши се повезивање науке и струке у непосредној пракси и то: у превенцији, корекцији, терапији, рекреацији, спортској рекреацији и спорту.